Dodatkowe strony

Nieruchomości komercyjne

Wraz z dynamicznym rozwojem rynku nieruchomości komercyjnych również nasza firma rozszerzyła zakres oferowanych usług. Profesjonalnie zarządzamy budynkami handlowymi, biurowymi, usługowymi oraz nieruchomościami hotelowymi.

W ramach czynności oferujemy:

 • Przejmowanie nieruchomości w zarząd
 • Audyt potrzeb i stanu prawnego
 • Obsługa techniczna nieruchomości - rutynowe czynności w zakresie obsługi nieruchomości i utrzymania jej w należytym stanie
 • Zawieranie umów z dostawcami mediów komunalnych i innych usług
 • Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem nieruchomości zgodnie z przepisami prawa
 • Ustalenie stawek czynszowych w oparciu o analizę rynku
 • Doradztwo w wyborze rodzaju i zakresu ubezpieczenia nieruchomości i jej właściciela
 • Zarządzanie dokumentacją nieruchomości
 • Zarządzanie najmem, negocjacje w zakresie warunków umów najmu
 • Reprezentowanie właściciela przed najemcami, urzędami i dostawcami usług
 • Ewidencjonowanie i kontrola wpłat wnoszonych przez najemców i użytkowników nieruchomości
 • Bieżąca windykacja należności
 • Zlecanie i nadzorowanie wszelkiego rodzaju usług na rzecz nieruchomości

Kontakt

Lokalizacja

Dane kontaktowe

ADMIN Nieruchomości sp. z o.o.
 

ul. Warszawska 8/12a
87-100 Toruń

tel.: +48 56 657 50 70 

kom: +48 501 754 025
e-mail: biuro@biuroadmin.com

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.

2008-2019 Biuro Nieruchomości Admin S.C., 87-100 Toruń, ul. Warszawska 8/12a

do góry